Lena Wallgren, Medelpads Fotbollförbunds ordförande. Lena Wallgren, Medelpads Fotbollförbunds ordförande.

I Coronavirusets spår:
Medelpadsfotbollen pausar – inget DM, inga cuper, inga träningsmatcher

(2020-03-30)
Ett dåligt aprilskämt?
Nä, tyvärr.
Från och med idag pausar Medelpadsfotbollen när det gäller DM och träningsmatcher.
"Medelpads FF följer Folkhälsomyndigheten & Svenska fotbolls förbundets riktlinjer och kommer därför att skjuta upp DM spelet för seniorer samt att alla träningsmatcher kommer att ställas in", skriver MFF på sin hemsida.


Det må vara 1 april men det som kom från Folkhälsomyndigheten var dessvärre inget skämt. Alla idrotter med närkontakt, däribland fotbollen, uppmanas nu skjuta upp alt matchande oavsett om det gäller serier, DM, cuper eller träningsmatcher. Träningar kommer emellertid att kunna fortsätta bedrivas, om än utan fysisk kontakt.
Beslutet gäller till och med 31 december, men kan komma att revideras om läget ändras.

En förening som drabbas extra är Söråkers FF vars cup nu, som ska spelas 18-19 april, inte blir av.
Lokalfotbollen söker cupgeneralen Nermin Zulovic för en kommentar och väntar på återkoppling.

Så här skriver Svenska Fotbollförbundet på sin hemsida:

"Folkhälsomyndigheten har den 1 april 2020, för att motverka spridningen av covid-19, meddelat nya allmänna råd, bl.a. att idrottsföreningar bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
I de nya allmänna råden uppmanas föreningar också att skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

SvFF:s skarpa rekommendation är att hela svensk fotboll, förbund och föreningar, följer dessa allmänna råd. Se länk till de uppdaterade riktlinjerna längre ner på den här sidan.
Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på tävlingsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer i alla lägen först – det har varit utgångspunkten både för de beslut som styrelsen fattat gällande SvFF:s tävlingar, och för de rekommendationer man har tagit fram till distriktsförbunden avseende distriktens tävlingar. Samtidigt är det viktigt att den lokala verksamhet som ändå kan bedrivas fortsätter – det är också av betydelse för folkhälsan.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.
Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Riktlinjer med anledning av Corona-utbrottet