FOTBOLLSTERMER
Ordlista

Wingback?

Fotbollstermer...

 

Vad betyder alla fotbollstermer egentligen. För den oinvigde (och även för många aktiva spelare) kommer här en liten ordlista.

Lär dig dessa termer och du kan bli näste GIF-tränare!

Tror att även många av dagens fotbollsspelare i Medelpad borde ta och lära sig en hel del av dessa också. Jag lovar att det underlättar fotbollsspelandet!

 

 

Allmänna fotbollstermer

 

Anfallsspelare
Är samtliga spelare i det lag som har bollen.


Försvarsspelare
Är samtliga spelare i det lag som inte har bollen.

 

Back (wingback, ytterback, innerback/mittback)
Är den spelare som har sin utgångsposition långt bak i laget. Backarna i ett lag kallas även backlinje. Libero är en spelare i backlinjen vars arbetsuppgifter i försvaret är att ge understöd åt och täckning till de spelare som har till uppgift att markera. Det nya epitetet "wingback" betyder att en spelare ska löpa oavbrutet från hörnflagga till hörnflagga efter kanten och, om vederbörande orkar, slå hårt skruvade inlägg in i boxen med precision till framrusande anfallare. 


Mittfältspelare (ytter och innermittfältare)
Är de spelare som har som utgångsposition mitt i laget. Mittfältspelarna kallas även mittfält. Består mittfältet av fler än tre spelare kallas dem i regel yttermittfältare respektive innermittfältare.


Balansspelare
Är en spelare centralt på mittfältet agerar bakom övriga mittfältsspelare. Målet är att skapa en bra kontakt med backlinjen och balansspelaren kan på så sätt balansera lagdelen.


Forward
Är den eller de spelare som har sin utgångsposition längst fram i laget. Spelar laget med tre forwards, kallas dessa ytterforward (yttrar) och center.


Spelförståelse – speluppfattning
Spelförståelse innebär att ha en god bild av spelets idé kopplad till anfallsspelets och försvarsspelets grundförutsättningar. Speluppfattning är en spelares förmåga att värdera och uppfatta situationer på planen och därefter fatta kloka beslut för lagets bästa – rätt beslut vid rätt tillfälle.


Spelsystem
Innebär att organisera spelarna så att det finns bra grundförutsättningar för både försvars- och anfallsspel (organisation, balans, disposition mm.). Det innebär bl.a en vettig arbetsfördelning mellan spelarna och att alla spelares starka sidor kan utnyttjas maximalt.


Taktik
Innebär att man anpassar det egna lagets spel efter de förutsättningar som finns för inför matchen, samt efter de egenskaper som de egna spelarna besitter.


Funktionell teknik
Förmåga att behärska bollen i olika spelsituationer.


Fotbollssnabbhet
Innebär att man är snabb med boll och till boll.


Fotbollskondition
Kondition som erhålls vid fotbollslik träning med syftet att så bra som möjligt klara av de fysiska påfrestningar som uppkommer vid en fotbollsmatch.


Fasta situationer
Hörna, inkast, frispark, straffspark, avspark, inspark etc. är alla fasta situationer.


Andraboll
Är den boll som man får efter ett första skottförsök, nickduell etc. En annan variant på andra boll är retur – från målvakt, stolpe eller ribba.


Rättvänd
Innebär att spelaren är vänd i anfallsriktningen.


Rörelse
Bra rörelse är en förutsättning för bra anfallsspel. Det innebär att de spelare som inte har boll skall röra sig så att bollhållaren har många passningsalternativ.

 

Smålagsspel
Smålagsspel är spel i olika former med färre spelare t.ex 5 mot 5, 4 mot 2 etc. riktningsbestämt mot två mål.

 

Spelmoment
Träning där en viss del av spelet "bryts ut" och tränas skilt för sig t. ex försvarsspel.

 

Spelträning
Spelträning innefattar spel, smålagsspel och spelmoment.

 

Omställningar
Innebär övergång till anfalls- eller försvarsspel. Övergången ska ske så snabbt som möjligt.

Omställning till anfallsspel. Startar i det ögonblick då man erövrar bollen från motståndarna. Ju snabbare ett anfall kan sättas igång desto större chans har man att överrumpla motståndarna.
 • Omställning till försvarsspel. För det lag som förlorat bollen är det mycket viktigt att alla spelare har disciplinen att direkt börja agera försvarsmässigt. Risken är annars stor att motståndarna lyckas starta ett så snabbt anfall att vårt lag inte hinner organisera försvarsspel. Många spelare har ovanan att "ta en vilopaus" när ett anfall avslutats. Detta är en nackdel för det egna laget.

 

 

Grundförutsättningar i anfallsspel

 

• Spelbarhet - spelbar blir man genom att agera så att bollhållaren får passningsalternativ
• Spelavstånd - spelavstånd är avståndet mellan bollhållaren och medspelaren
• Spelbredd - med bra spelbredd utnyttjar man planens bredd
• Speldjup - med bra speldjup utnyttjar man planens längd. Speldjup finns både bakom och framför bollhållaren

 

Anfallstermer

 

Dribbling
Bollhållaren försöker passera en motspelare med bollen under kontroll.

 

Finta
Bollhållaren försöker lura motståndaren att tro att man skall göra en viss sak, men gör sedan något helt annat, t.ex fintar att gå åt höger men går istället åt vänster.

 

Driva bollen
Innebär att löpa med bollen över en fri spelyta.

 

Utmana
Bollhållaren försöker skapa en 1 mot 1 situation genom att söka upp en motspelare och driva bollen mot honom.

 

Passningsfint
Passningsfint ger bollhållaren flera alternativ. Han fintar passning, men driver sedan bollen i en annan riktning.

 

Andravåg
De spelare som har sina positioner bakom de främre anfallsspelarna och som tar djup vid ett avslutningsförsök, ofta vid inlägg och hörnor.

 

Avledande löpning/V-löpning
När en spelare först löper åt ett håll och sedan snabbt ändrar riktning för att bli spelbar.

 

Båglöpning (U-löpning)
Kan ha två olika betydelser. Dels att på mittplan försöka undvika offside genom att tima sin löpning in bakom motståndarnas backlinje. Dels att närmare mål löpa i en båge för att komma rättvänd och med fart till bollen t.ex i en inläggssituation.

 

Djupledslöpning/diagonallöpning
Löpning i planens längdriktning i avsikt att göra sig spelbar eller skapa yta för sina medspelare.

 

Vända spelet
Att i anfallsspelet (uppspel, uppbyggnad) flytta över spelet från ett område med dåliga spelytor till en annan del av planen. Ofta sker överflyttningen från den ena kanten till den andra.

 

Crossboll
En bra metod att vända spelet är att spela en crossboll, alltså en passning från bollhållaren som befinner sig på den ena kanten av planen till medspelare på den andra kanten.

 

Inlägg
Passning från kanten (långsidan) in mot motståndarnas mål. Skillnad på tidigt inlägg och sent inlägg

 

Kontring/omställning
Snabb, offensiv omställning.

 

Avslut
När ett anfall avslutas med ett målförsök.

 

Brytpassning
Innebär att i samband med en brytning ha en tanke att snabbt nå en medspelare och på så sätt utnyttja omställningen från försvar till anfall på ett effektivt sätt.

 

Passningsskugga
Passningsskugga är området bakom den motspelare som angriper (pressar) bollhållaren och till vilken bollhållaren då ej kan passa.

 

Tillbakaspel
Bollhållaren passar bollen bakåt för att hålla bollen inom det egna laget.

 

Spel på markerad spelare
Bollhållare passar till en medspelare trots att denne är markerad av en motspelare.

 

Understöd
Man hjälper den spelare som har bollen och ger honom passningsmöjligheter i olika riktningar, främst bakåt.

 

Överlappning
Överlappning eller att "komma på utsidan" innebär att bollhållaren får hjälp av en medspelare, som från en position bakom bollhållaren rycker fram utanför honom och erbjuder passningsmöjlighet på djupet i anfallsriktningen. Detta skapar bredd och spelmöjligheter på utsidan av de försvarande spelarna.

 

Överlämning
Överlämning är en 2 mot 1 situation som skapas genom att 2 spelare rör sig mot varandra, där den ene är bollhållare. När de möts lämnar bollhållaren över bollen till sin medspelare som fortsätter i motsatt riktning.

 

Väggspel
Väggspel bygger på att bollhållaren i en 2 mot 1 situation passar till sin medspelare ("väggen"), som gjort sig spelbar vid sidan av motspelaren, och därefter rycker förbi motspelaren för att sedan få tillbaka bollen på ett tillslag av "väggen". Väggens uppgift är således att passa bollen tillbaka till bollhållaren i dennes löpriktning.

 

Uppspel
Uppspel från egen tredjedel av planen bör bygga på en variation av korta och långa passningar. Uppspel med korta passningar innebär spel genom mittfältet medan man med långa passningar spelar förbi eller över mittfältet direkt till forward

 

Skapa yta
Skapa yta innebär att spelaren rör sig utan boll för att skapa fria ytor i uppbyggnads eller anfallsspelet. Dessa ytor kan utnyttjas av medspelare, med eller utan boll, eller av spelaren själv.

 

 

Grundförutsättningar i försvarsspel

 

• Markering är att befinna sig på försvarssida om en motspelare och helst så nära att den som markerar kan bryta en felaktigt slagen eller dåligt mottagen passning. I begreppet markering förekommer dessutom två varianter, som båda är situationsanpassade och därför blir en bedömningsfråga för den som markerar, nämligen:
- Närmarkering är att befinna sig så nära en motståndare att den som markerar direkt kan bryta en passning eller vinna bollen av motspelaren
- Avståndsmarkering är att befinna sig på - och prioritera - försvarssida om motspelare, men inte så nära att den som markerar utsätter sig för risken att själv bli passerad av en eventuell passning till den som markeras. Därmed fyller spelaren både en täckande och markerande funktion
• Press är när en spelare i det försvarande laget attackerar (pressar) bollhållaren för att förhindra denne att driva eller passa bollen framåt. Avsikten är att fördröja motståndarnas anfall eller försöka styra spelet i en för egna laget gynnsam riktning eller bryta
• Täckning är en gardering i försvarsspelet som innebär att de försvarande bevakar sådana ytor som är attraktiva för motståndarna och är beredda att bryta, ta över markering eller inleda press.
• Understöd är när en försvarsspelare hjälper den medspelare som pressar motståndarens bollhållare. Om den som pressar blir överspelad, ska den som ger undrstöd direkt kunna ingripa för att erövra bollen.


Försvarstermer

 

Avakta/fördröja
Är när en försvarsspelare, som utmanas av bollhållaren, följer med i förflyttningen på försvarssida, utan att i första hand försöka erövra bollen. Syftet med ett sådant agerande är att vinna tid så att övriga medspelare ska hinna placera sig för att ge täckning.

 

Bryta
Är att erövra bollen, d.v.s. ta bollen före eller från motståndaren. Detta kan göras med kroppskontakt och kallas då tackling eller utan kroppskontakt då man tar bollen innan den når motståndaren eller när denne inte har kontroll på bollen

 

Djup
Är att placera sig så att man ger täckning eller understöd åt pressande eller markerande spelare för att kunna ingripa om bollen spelas förbi denne. Djup kan också vara nödvändigt vid dålig press på bollhållaren och kan genomföras såväl av enskilda spelare som hela lagdelar.

 

Försvarssida (eller "rätt sida")
Är när försvarsspelaren placerar sig mellan motspelaren och det egna målet. Ibland förekommer även "försvarssida om bollen", vilket innebär att försvarande lag placerar sig, så många som möjligt, mellan motståndarlagets bollhållare och det egna målet.

 

Högt försvarsspel
Är ett tidigt försvarsspel som flera spelare i samarbete utövar högt upp på motståndarlagets planhalva och ofta kring straffområdet. Syftet är att vinna bollen, stressa motståndarna till dåliga passningar eller att styra.

 

Lågt försvarsspel
Är när försvarande lag startar sitt försvarsspel ungefär i höjd med mittlinjen. Syftet är att inte bli bortspelad på motståndarnas planhalva och att ha många spelare på egen planhalva för att där begränsa motståndarnas spelytor.

 

Uppflyttning
Är när spelarna i det försvarande laget hastigt flyttar upp sina positioner i avsikt att minska spelytorna för motståndarna och eventuellt ställa motståndarnas anfallsspelare offside.

 

Styra
Är att försöka få motståndarna att spela i en för det egna laget fördelaktig riktning.

 

Överflyttning
Innebär att spelarna flyttar över mot den sida där bollen finns för att minska spelbara ytor och komma i numerärt överläge i det område där bollen befinner sig. Om motståndarna anfaller centralt i planen pressar närmaste spelare och övriga flyttar in mot mitten (centrering).

 

Orkade Du läsa ända hit ner?
Bra! Då finns det förutsättningar att bli både en bra spelare och sedermera en bra tränare!

 

/ Janne Pehrsson, Lokalfotbollen.nu (och f d fotbollstränare och målvakt)